O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Praca z importowanymi plikami

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • importowanie obrazów przygotowanych w innych programach,

  • korzystanie z plików Photoshopa i Illustratora zawierających warstwy,

  • modyfikowanie ilustracji wykorzystywanych we Flashu.

Mimo że nauczyłeś się już tworzyć grafikę wektorową i tekst bezpośrednio we Flashu, wielokrotnie będziesz potrzebować pomocy z zewnątrz. Na szczęście do dokumentu Flasha można importować pliki zapisane w wielu różnych formatach. Dzięki temu możesz skorzystać z grafiki wektorowej i rastrowej, plików audio, a nawet klipów wideo przygotowanych w innych aplikacjach.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required