O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Publikowanie filmu Flasha

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • publikowanie filmów na potrzeby stron internetowych i płyt CD,

  • personalizowanie ustawień publikowania,

  • tworzenie pełnoekranowych projektorów,

  • eksportowanie filmów do postaci wideo.

Mimo że Flash traktowany jest zwykle jako program służący do projektowania i dostarczania stron internetowych, jest również w pełni wyposażonym narzędziem umożliwiającym tworzenie multimediów. Za pomocą Flasha CS3 Professional możesz publikować zawartość na potrzeby stron internetowych, multimedialnych płyt CD i DVD oraz klipów wideo.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required