O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Co dalej?

W następnej lekcji poznasz dokładniej narzędzia rysownicze Flasha. Nie powinno Ci to sprawić większych problemów, ponieważ zapoznałeś się już z przestrzenią roboczą. W razie problemów nie wahaj się wracać do tej lekcji, aby odświeżyć sobie pamięć.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required