O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czym jest Flash?

Najprawdopodobniej słyszałeś już o Flashu, a z pewnością widziałeś treści w nim utworzone, choćby na przyciągających wzrok stronach internetowych, w grach on-line i banerach reklamowych. Ale Flash może służyć nie tylko do tworzenia animowanej grafiki. Dzięki środowisku Flash CS3 Professional możesz na przykład korzystać z filmów wideo i dźwięku, a także projektować aplikacje sieciowe łączące się z bazami danych, pełniące rolę koszyków w sklepach internetowych czy okienek z aktualnościami lub stale odświeżanymi informacjami.

We Flashu CS3 Professional można wyróżnić cztery główne obszary pracy z projektem.

Środowisko edycyjne. Flash udostępnia pełny zestaw narzędzi rysowniczych, dzięki którym możesz przygotowywać złożone ilustracje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required