O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Importowanie rysunków z Illustratora

Podobnie jak w przypadku plików .psd, importowanie i używanie plików z programu Illustrator (.ai) w nowym Flashu zostało usprawnione. Pojawiły się nowe funkcje, dzięki którym dołączenie rysunków z Illustratora jest jeszcze prostsze.

Rozszerzone możliwości importowania dostępne w oknie dialogowym importowania plików Illustratora pozwalają na przygotowanie projektów w Illustratorze, a następnie — podczas importowania — określenie sposobu obsługi każdej z warstw.

W kolejnych krokach zaimportujesz plik Illustratora, aby w praktyce poznać opisywane funkcje.

  1. W dokumencie fl0901_roboczy.fla z menu Wstaw wybierz pozycję Nowy symbol. W oknie dialogowym Utwórz Nowy symbol zmień nazwę na nietoperz_klip, jako typ ustaw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required