O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Klipy filmowe

Symbole klipów filmowych udostępniają te same możliwości co symbole innych typów — wszystkie instancje klipu filmowego pozostają związane z głównym symbolem przechowywanym w bibliotece, a nową instancję tworzy się, przeciągając ją z panelu Biblioteka na stół montażowy. Każda instancja klipu filmowego może być modyfikowana za pomocą przekształceń i efektów kolorystycznych, podobnie jak elementy graficzne. Prawdziwa siła klipów filmowych, która wyróżnia je spośród innych obiektów, wynika stąd, że mają one niezależną oś czasu. Z tego względu animacje klipów filmowych nie zależą od operacji przeprowadzanych na głównej osi czasu oraz nie muszą być z nią synchronizowane. Każdy klip filmowy może zawierać własną animację, którą w dowolnym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required