O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Klonowanie kształtu

Aby utworzyć dwa dodatkowe koła ciężarówki, skorzystasz z możliwości klonowania (powielania) kształtów.

  1. Z menu Widok/Powiększenie wybierz pozycję Zmieść w oknie, aby zobaczyć cały dokument.

  2. Narzędziem Zaznaczanie () kliknij koło, aby je zaznaczyć.

  3. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij koło na prawo. Zauważ, że podczas przeciągania obok strzałki wskaźnika widoczny jest znak plusa (). Oznacza to, że zaznaczony obiekt jest klonowany. Zwolnij przycisk myszy, gdy przeciągane kółko znajdzie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required