O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Korzystanie z narzędzia Linia

W tym ćwiczeniu do rysunku żaglówki dodasz maszt.

  1. Jeżeli nie widzisz całego rysunku żaglówki, z menu Widok/Powiększenie wybierz pozycję Zmieść w oknie. Podczas korzystania z narzędzi rysowniczych mogłeś zauważyć, że rysowane kształty są przyciągane do linii pomocniczych i innych kształtów. Mimo że funkcja przyciągania bywa bardzo pomocna, czasami jest prawdziwym utrapieniem. W tym ćwiczeniu lepiej wyłączyć przyciąganie. Przejdź do menu Widok/Przyciąganie i wyłącz zaznaczenie opcji Przyciągaj do linii pomocniczych.

  2. W panelu Narzędzia wybierz narzędzie Linia (). Wciśnij przycisk myszy w lewym dolnym rogu masztu i przeciągnij ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required