O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Łączenie klipów filmowych w złożoną animację

Aby film był jak najbardziej realistyczny i dynamiczny, możesz połączyć na głównej osi czasu tak wiele klipów filmowych, jak to tylko potrzebne, aby uzyskać zadowalający efekt. Ponieważ każdy klip filmowy jest niezależną animacją, wiele klipów współdziałających na osi czasu nie wpływa na siebie. Pamiętaj jednak, że gdy klipy muszą ze sobą współdziałać, musisz dokładnie zaaranżować i zsynchronizować poszczególne animacje.

Po przygotowaniu startującego samolotu możesz zająć się opracowaniem scenerii, tak by stała się bardziej realistyczna. Dodasz dwa elementy: pas startowy i kilka chmur. Do obu elementów przypiszesz ruch, tak by samolot wystartował z pasa i przebił się przez chmury. Niezbędne klipy filmowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required