O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nowe możliwości importowania z programów Illustrator i Photoshop

Wielu projektantów woli przygotowywać grafikę w programach takich jak Adobe Photoshop czy Illustrator, a następnie importować je do Flasha. Teraz nie trzeba już poprawiać i dostosowywać plików przygotowanych w Photoshopie i Illustratorze, by można z nich było skorzystać we Flashu. Zespoły opracowujące programy współpracowały ze sobą, by zgodność Flasha z tymi programami była jak największa. Dzięki temu prace przygotowane w Photoshopie i Illustratorze możesz teraz importować znacznie szybciej i prościej, a do dyspozycji masz znacznie więcej możliwości, łącznie z pracą na warstwach z zaimportowanych plików.

Okno importowania z Illustratora pozwala na przeglądanie i wybieranie warstw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required