O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podsumowanie

Dzięki technikom, które poznałeś w tej lekcji, jesteś w stanie zapanować nad panelem Oś czasu i tworzyć złożone efekty wizualne, takie jak na przykład maski, charakterystyczne dla tradycyjnych mediów. Nowe funkcje, takie jak kopiowanie i wklejanie ruchu, pomogą Ci przyspieszyć pracę nad projektem i ograniczyć do minimum konieczność powtarzania tych samych czynności, gwarantując równocześnie zachowanie konsekwencji. Rozmieszczanie elementów graficznych i animacji na warstwach pozwala na tworzenie złożonych i interaktywnych scen, takich jak przykładowa scena podwodna, oraz zrealizowanie większości pomysłów, które przyjdą Ci do głowy.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required