O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podsumowanie

Dzięki tej lekcji poznałeś potęgę symboli oraz nauczyłeś się wielokrotnie wykorzystywać grafikę zamieszczaną w filmie, zamieniać ją i uaktualniać. Jak zobaczysz w kolejnych lekcjach, symbole odgrywają istotną rolę również podczas tworzenia animacji i interaktywności, czyli na przykład w klipach filmowych i przyciskach.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required