O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Poprawianie animacji za pomocą punktów zmiany kształtu

W zależności od kształtów, jakie zostały wykorzystane w animacji, może się okazać, że przejście między kształtami wygląda dobrze lub wymaga pewnych poprawek. W tym drugim przypadku przydatne okażą się punkty zmiany kształtu.

Punkty zmiany kształtu wskazują miejsca, które są wspólne dla obu pozornie różnych kształtów. Korzysta się z nich, umieszczając w istotnych punktach obu kształtów (w początkowej i końcowej klatce kluczowej) odpowiadające sobie małe markery. Markery określają punkty, w których animowane kształty sobie odpowiadają, dzięki czemu podczas animacji w tych miejscach są przeprowadzane minimalne zmiany. Wyobraź sobie przejście kształtu gwiazdy w kwadrat. Punkty zmiany kształtu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required