O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Proces publikowania

Dzięki wcześniejszym lekcjom powinieneś już dosyć dobrze znać polecenie Testuj film. Polecenie to powoduje wygenerowanie pliku .swf, dzięki któremu można wyświetlić animacje i wszystkie interaktywne elementy filmu. Mimo że polecenie Testuj film działa bardzo dobrze podczas wyświetlania podglądu, a wygenerowany plik .swf możesz osadzić bezpośrednio na stronie internetowej, polecenie Publikuj daje znacznie większe możliwości. Polecenie to domyślnie tworzy plik HTML, w którym osadzony jest plik .swf. Niezwykle ważne jest to, by podczas publikowania określić pożądaną wersję odtwarzacza Flash Player. W oknie dialogowym Ustawienia publikowania możesz wybrać również inne formaty publikowania, na przykład GIF, JPEG, PNG czy QuickTime. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required