O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Program Adobe Device Central

Adobe Device Central jest nowym narzędziem dostępnym w wielu aplikacjach rodziny Adobe CS3. Jest to platforma symulacyjna przydatna podczas przygotowywania zawartości dla urządzeń przenośnych. Narzędzie to pozwala na wyświetlenie podglądu i przetestowanie działania filmu Flasha na wielu różnych przenośnych urządzeniach. Z narzędzia Device Central możesz skorzystać na początku tworzenia projektu lub w dowolnym innym momencie. Aby z niego skorzystać, w oknie dialogowym Ustawienia publikowania musisz wybrać jedną z wersji odtwarzacza Flash Lite. Flash Lite jest programem firmy Adobe służącym do odtwarzania filmów Flasha na przenośnych urządzeniach. W tym ćwiczeniu dowiesz się, jak za pomocą narzędzia Device Central tworzyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required