O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Program Flash Video Encoder

W projektach zawierających wiele klipów wideo warto skorzystać z instalowanego razem z Flashem CS3 programu Flash Video Encoder, który umożliwia wsadowe konwertowanie plików wideo na format .flv. Korzystając z niego, nie musisz uruchamiać Flasha ani importować pojedynczych plików wideo, aby je przekonwertować, więc pozostaje Ci więcej czasu na istotniejsze zadania związane z projektem.

  1. Otwórz program Flash Video Encoder. Możesz go znaleźć w menu Start/Wszystkie programy (Windows) lub Applications (Mac OS).

    image with no caption

    Program Flash Video Encoder służy do wsadowego konwertowania plików wideo na format .flv

  2. Kliknij przycisk ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required