O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Program profilujący przepustowość

Program profilujący przepustowość to przydatne narzędzie pomagające zmierzyć wpływ osadzonego wideo na film Flasha. Nawet jeżeli film jest odtwarzany prawidłowo na Twoim komputerze, nie oznacza to, że na komputerach innych użytkowników będzie tak samo. Program profilujący umożliwia sprawdzenie czasu potrzebnego na pobranie filmu w różnych warunkach oraz daje możliwość przejrzenia ilości danych zawartych w każdej klatce filmu. Sprawdź, jak to się przedstawia dla filmów opracowanych we wcześniejszych ćwiczeniach.

  1. Z menu Sterowanie wybierz polecenie Testuj film, aby wyświetlić podgląd.

  2. Gdy pojawi się okno odtwarzacza Flash Player, w menu Widok zaznacz pozycję Program profilujący przepustowość.

    W menu Widok zaznacz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required