O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Protokół FTP

Nazwa FTP to skrót angielskiego określenia File Transfer Protocol (protokół przesyłania plików). Jest to zbiór zasad, które pozwalają różnym komputerom łączyć się ze sobą za pośrednictwem internetu. Gdy już utworzyłeś i opublikowałeś film Flasha, musisz go wysłać na serwer internetowy, tak aby inni użytkownicy mogli go zobaczyć. Bez względu na to, czy jest to serwer, który sam utrzymujesz, serwer udostępniany przez firmę, czy przestrzeń wykupiona u dostawcy usług sieciowych, proces publikowania jest taki sam. Mimo że jest wiele aplikacji FTP, które pozwalają na łączenie się z serwerem internetowym, wiodący program do tworzenia stron internetowych firmy Adobe, Dreamweaver, udostępnia wbudowane narzędzie FTP, które bardzo dobrze współpracuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required