O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przestrzeń robocza Flasha

Teraz, kiedy już wiesz, jak tworzyć, zapisywać i otwierać dokumenty, możesz zapoznać się z przestrzenią roboczą, gdzie spędzisz większość czasu podczas pracy z Flashem.

Stół montażowy i obszar roboczy

W dokumencie Flasha centralne miejsce ekranu zajmuje stół montażowy, na którym przeprowadzane są wszystkie operacje. Stanowi on widoczny obszar filmu i umieszcza się na nim grafikę oraz animacje. Stół montażowy jest domyślnie biały, ale można to zmienić w oknie Właściwości dokumentu wywoływanym poleceniem Dokument z menu Modyfikuj.

Szara przestrzeń otaczająca stół montażowy to obszar roboczy. Wszystko, co w nim umieścisz lub utworzysz, jest niewidoczne w końcowym filmie. Najlepiej wyobrazić sobie ten obszar jako

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required