O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Publikowanie na potrzeby stron internetowych

Dla wygody użytkowników plik Flasha powinien być osadzony na stronie internetowej. Jeżeli znasz jakiś program służący do tworzenia stron HTML, taki jak na przykład Adobe Dreamweaver, możesz wyeksportować plik .swf, a następnie ręcznie osadzić go na stronie. Jednak prostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z polecenia Publikuj, które wykonuje wszystkie niezbędne czynności i tworzy plik .swf, dokument HTML osadzający film oraz plik JavaScript, dzięki któremu film Flasha jest automatycznie odtwarzany w przeglądarkach blokujących zawartość Flasha. Gdy masz już pliki .swf, .html i .js, możesz je przesłać na serwer internetowy.

Publikowanie pliku jest niezwykle proste. Po otwarciu pliku .fla z menu Plik

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required