O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rysowanie za pomocą narzędzi Ołówek, Linia i Pióro

Po przygotowaniu stanowiska pracy możesz przystąpić do odrysowania żaglówki, korzystając z narzędzi Ołówek, Linia i Pióro.

Korzystanie z narzędzia Ołówek

Narzędzie Ołówek służy do rysowania ścieżek (obrysów) pozbawionych koloru wypełnienia.

  1. Zaznacz Warstwę 2, aby upewnić się, że jest ona aktywna.

  2. Wybierz narzędzie Ołówek (). Zanim zaczniesz korzystać z tego narzędzia, musisz wprowadzić pewne zmiany w ustawieniach obrysu, korzystając z panelu Właściwości. Jeżeli panel jest niewidoczny, w menu Okno/Właściwości zaznacz pozycję Właściwości.

  3. W panelu Właściwości kliknij kontrolkę Kolor obrysu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required