O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Jaka jest zaleta importowania plików Photoshopa i Illustratora posiadających warstwy?

  2. Co zyskujesz dzięki możliwości uaktualniania zaimportowanego obrazu bitmapowego?

  3. Podaj cztery polecenia z podmenu Importuj i wyjaśnij, do czego służą.

Odpowiedzi

  1. Każda warstwa dokumentu złożonego z warstw może być importowana jako odrębny obiekt Flasha. Możesz również wybrać tylko te warstwy, które chcesz importować.

  2. Dzięki możliwości uaktualniania zaimportowanych obrazów możesz wprowadzać zmiany i poprawki w oryginalnym obrazie bez konieczności ponownego importowania go do Flasha. Gdy uaktualnisz obraz, wszystkie jego wystąpienia w filmie Flasha również zostaną uaktualnione.

  3. Polecenie Importuj na stół montażowy automatycznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required