O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Jakie trzy formaty plików dźwiękowych można domyślnie importować do Flasha (nie wliczając formatów dołączanych przez QuickTime)?

  2. Jaki ustawienie synchronizacji jest najlepsze w przypadku krótkich dźwięków dołączanych na przykład do przycisku?

  3. Prawda czy fałsz? W jednej klatce kluczowej można umieścić kilka dźwięków.

Odpowiedzi

  1. Pliki .wav, .aiff oraz .mp3.

  2. Synchronizacja typu Zdarzenie.

  3. Fałsz. Chociaż w filmie może być odtwarzanych na raz kilka dźwięków, muszą być one umieszczone we własnych klatkach kluczowych na osobnych warstwach.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required