O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Prawda czy fałsz? Oś czasu klipu filmowego jest zależna od długości głównej osi czasu i umieszczonych na niej animacji.

  2. Jakie typy symboli mogą być umieszczane w klipach filmowych?

  3. W jaki sposób można wyświetlić podgląd animacji klipu filmowego równocześnie z animacjami głównej osi czasu i innych klipów filmowych?

Odpowiedzi

  1. Fałsz. Oś czasu klipu filmowego jest w pełni niezależna od głównej osi czasu.

  2. Mogą być to symbole graficzne, przyciski oraz klipy filmowe.

  3. Służy do tego polecenie Podgląd publikowania z menu Plik.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required