O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Jakie są cztery standardowe sposoby dostarczania materiałów wideo? Opisz krótko każdy z nich.

  2. Która z możliwości dołączania wideo nadaje się do natychmiastowego wykorzystania? Odpowiedź uzasadnij.

  3. Które polecenie języka ActionScript zostało wykorzystane w lekcji do całkowitego zatrzymania osi czasu?

Odpowiedzi

  1. Podstawowe sposoby dostarczania wideo to:

    1. Pobieranie progresywne z serwera internetowego — pozwala na strumieniowanie wideo z serwera internetowego za pośrednictwem protokołu HTTP.

    2. Strumień z Flash Video Streaming Service — umożliwia przesłanie wideo na serwer Flash Media Server obsługiwany przez jedną z firm licencjonowanych przez Adobe.

    3. Strumień z serwera Flash Media Server — pozwala na strumieniowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required