O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie ilustracji z wykorzystaniem instancji

Po przekonwertowaniu wszystkich rysunków na symbole graficzne umieszczone w bibliotece możesz przystąpić do przygotowania układu graficznego banera reklamowego. Przekonasz się, że praca z symbolami staje się niezbędna, gdy chcesz rozwijać wygląd banera. Dowiesz się również, jak łatwe jest umieszczanie, zamienianie i uaktualnianie instancji symboli, dzięki czemu będziesz mógł szybko zmieniać wygląd banera.

Rozmieszczanie i przyciąganie instancji symboli

Budowę projektu banera reklamowego rozpoczniesz od utworzenia wzorzystego tła; wykorzystasz do tego niektóre z przygotowanych symboli. Dokument jest już odpowiednio przygotowany — ustalone są wymiary oraz włączone linie pomocnicze. Aby dokładniej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required