O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie nowego dokumentu

Zanim będziesz mógł rysować i animować, musisz utworzyć nowy dokument, a dokładniej — plik typu .fla, w którym zostaną umieszczone wszystkie elementy filmu. Do utworzenia dokumentu lub otwarcia już istniejącego możesz się posłużyć ekranem powitalnym lub menu Plik umieszczonym na górze ekranu.

Ekran powitalny pojawia się po uruchomieniu Flasha. Można na nim znaleźć funkcje służące do tworzenia i otwierania plików, a także podręczne szablony typowych dokumentów, takich jak banery reklamowe czy grafika przeznaczona dla telefonów komórkowych. Ekran powitalny pojawia się po pierwszym uruchomieniu Flasha lub gdy w programie nie jest otwarty żaden dokument.

Ekran powitalny, pojawiający się po uruchomieniu Flasha, służy do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required