O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie sekcji Usługi

Teraz, gdy sekcja O Filipie jest już gotowa, zajmiesz się opracowaniem sekcji Usługi. Podczas pracy będziesz mógł powtórzyć i utrwalić niektóre z przedstawionych wcześniej technik, poznając równocześnie sposoby ich przyspieszania.

  1. Wstaw klatki kluczowe w 10. klatce następujących warstw: nagłówki, zawartość, grafika i tekst. Spowoduje to skopiowanie zawartości poprzedniej klatki kluczowej (5.). Przyciskiem Główne menu zajmiesz się trochę później, gdy rozpoczniesz pracę ze skryptami ActionScript.

  2. W panelu Narzędzia wybierz narzędzie Tekst (), kliknij 10. klatkę na warstwie nagłówki i zaznacz tekst O Filipie. W jego miejsce ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required