O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie symboli

Pierwszym krokiem w zrozumieniu symboli będzie dodanie jednego do biblioteki. Możesz utworzyć symbol z istniejącej grafiki umieszczonej na stole montażowym lub przygotować pusty symbol z możliwością późniejszego dodania zawartości.

Konwertowanie grafiki na symbol

Jeżeli jeszcze nie otworzyłeś pliku fl0501.fla znajdującego się w folderze fllekcja05, zrób to teraz, a następnie z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako, które się pojawi, w polu Nazwa pliku wpisz fl0501_roboczy.fla i wciśnij przycisk Zapisz.

Na stole montażowym znajdziesz wszystkie elementy, które będą potrzebne do zbudowania banera dla fikcyjnego sklepu. Dokument został utworzony na podstawie szablonu 500×500 (Wyskakujące)

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required