O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uruchamianie programu Adobe Flash CS3 Professional

Tak jak większość innych programów, Adobe Flash CS3 Professional jest uruchamiany z poziomu menu Wszystkie programy (Windows) lub Applications (Mac OS). Aby uruchomić aplikację Flash CS3, wykonaj kroki przedstawione poniżej.

Windows

  1. Z menu Start/Wszystkie programy wybierz pozycję Adobe Flash CS3 Professional.

  2. Zamknij ekran powitalny, jeżeli się pojawi. Możesz już korzystać z programu Adobe Flash CS3 Professional.

Mac OS

  1. Otwórz folder Aplikacje, a następnie folder Adobe Flash CS3 Professional.

  2. Dwukrotnie kliknij ikonę Adobe Flash CS3 Professional.

  3. Zamknij ekran powitalny, jeżeli się pojawi. Możesz już korzystać z programu Adobe Flash CS3 Professional.

Notatka

Ścieżki poleceń ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required