O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ustawienia publikowania dźwięku

Gdy publikujesz film na potrzeby umieszczenia w internecie, na płycie CD lub innym nośniku, możesz ustawić sposób eksportowania plików audio i metodę ich umieszczenia w filmie. Bez względu na format oryginalnego pliku Flash domyślnie kompresuje dźwięki umieszczone w filmie do formatu .mp3. Możesz jednak zmienić ustawienia jakości dźwięku, zarówno dla dźwięków synchronizowanych metodą Zdarzenie, jak i dla tych synchronizowanych metodą Strumień. Służy do tego zakładka Flash w oknie dialogowym Ustawienia publikowania wywoływanym z menu Plik. Na tej zakładce możesz ustawić jakość w polach Strumień audio i Zdarzenie audio. Więcej o tych ustawieniach oraz innych technikach związanych z publikowaniem filmu Flasha możesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required