O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wideo we Flashu — formaty i podstawy

Przed zaimportowaniem wideo do Flasha musisz upewnić się, że masz wszystko, co jest potrzebne. Oprócz Flasha CS3 będziesz potrzebować albo odtwarzacza QuickTime (w wersji co najmniej 6.5 w przypadku Windows i 7.0 dla MacOS), albo DirectX 9.0 (dla systemu Windows). Wymagany jest również źródłowy plik wideo, który zaimportujesz i przekonwertujesz (plik można znaleźć w folderze tej lekcji).

Do Flasha można zaimportować pliki wideo w następujących formatach:

  • QuickTime (.mov),

  • Windows (.avi),

  • DV (.dv),

  • ISO/IEC (.mpg lub .mpeg).

Notatka

Odtwarzacz QuickTime można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.apple.com. Oprogramowanie DirectX jest dostępne na stronie firmy Microsoft — http://www.microsoft.com/downloads ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required