O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zaawansowane zaznaczanie

Jeżeli wokół jakiegoś elementu znajdują się inne obiekty, możesz mieć kłopot z zaznaczeniem tylko tego elementu, bez przypadkowego zaznaczania pozostałych obiektów. Narzędzie Zaznaczanie doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy na stole montażowym jest wystarczająco dużo miejsca, by wokół obiektu narysować prostokąt zaznaczenia. Jednak gdy chcesz zaznaczyć niepołączone lub niezgrupowane ze sobą elementy złożonej grafiki, narzędzie to nie jest już tak wygodne. Napis „Nutka” nie jest ani grupą, ani pojedynczym obiektem rysunkowym. Każdy znak jest odrębnym elementem stykającym się z sąsiednimi obiektami na stole montażowym, więc bardzo trudno zaznaczyć cały napis. W następnym ćwiczeniu nauczysz się zaznaczać tak skomplikowane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required