O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zamiana rysunku na symbol

Przekonwertujesz teraz rysunek ciężarówki na symbol, dzięki czemu będziesz mógł utworzyć prostą animację.

  1. Z menu Edycja wybierz polecenie Zaznacz wszystko albo wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+A (Windows) lub Command+A (Mac OS).

  2. Z menu Modyfikuj wybierz polecenie Konwertuj na symbol lub wciśnij klawisz F8. Pojawi się okno dialogowe.

  3. W polu Nazwa wpisz ciezarowka, wybierz opcję Grafika i wciśnij przycisk OK.

    image with no caption

    Zaznacz rysunek ciężarówki i zamień go na symbol

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required