O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zamiana symboli

Czasami wydaje Ci się, że skończyłeś projekt, a wcale tak nie jest — zmieniają się wymagania, pojawiają się nowe produkty, a wspaniałe pomysły projektanckie z poprzedniego dnia okazują się nie tak wspaniałe. Dzięki symbolom wprowadzanie zmian w projektach jest znacznie prostsze; zamiast zaczynać wszystko od początkowego projektu, możesz skorzystać z panelu Właściwości i zamienić dowolną instancje symbolu na inną, której symbol znajduje się w panelu Biblioteka.

Za przykład weźmy baner reklamujący wyprzedaż. Jeżeli sklep, dla którego powstał baner, zażyczy sobie baner na letnią wyprzedaż podobny do tego dla zimowej wyprzedaży, możesz to zrobić szybko i prosto, zamieniając tylko symbole.

  1. Kliknij instancję symbolu Płatek śniegu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required