O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmiana kolejności wyświetlania obiektów

Dzięki temu, że kształty zostały utworzone w trybie rysowania obiektów, możesz w prosty sposób zmienić kolejność ich wyświetlania.

  1. Narzędziem Zaznaczanie () kliknij jeden raz szary prostokąt i z menu Modyfikuj/Ułóż wybierz polecenie Wyślij do tyłu. Polecenie to przenosi szary prostokąt na sam spód stosu obiektów. Jeżeli polecenie Ułóż jest nieaktywne, oznacza to, że niechcący dwukrotnie kliknąłeś prostokąt, co spowodowało przejście do trybu edytowania obiektu. Aby wyjść z tego trybu, kliknij poza kształtem i zaznacz go jeszcze raz pojedynczym kliknięciem.

  2. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz zielony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required