Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik

Book description

Ksišżka "Flash CS3/CS3 PL Professional" to podręcznik, który wprowadzi Cię w arkana tej niesamowitej aplikacji. Czytajšc go poznasz możliwoci Flasha - nie tylko te już opisywan...

Table of contents

 1. Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorach
  2. O zespole redakcyjnym
  3. Podziękowania
  4. Seria „Nieoficjalny podręcznik”
 3. Wprowadzenie
  1. Flash CS3 Professional: jeden dla wszystkich
  2. Co nowego we Flashu CS3?
  3. Anatomia animacji
  4. Flash w skrócie
  5. Podstawy
   1. Systemy Windows i Mac OS
  6. O książce
   1. Układ zawartości
   2. Format zapisu poleceń
   3. Przykłady
 4. I. Tworzenie animacji Flasha
  1. 1. Poruszanie się we Flashu
   1. Uruchamianie Flasha
   2. Pulpit Flasha
    1. Pasek menu
    2. Stół montażowy
   3. Paski narzędzi
   4. Panele
    1. Panel Narzędzia (Tools)
     1. Narzędzia zaznaczenia i rysunkowe
     2. Narzędzia widoku
     3. Narzędzia kolorów
     4. Narzędzia opcji
    2. Panel Dostępność (Accessibility)
    3. Panele Operacje (Actions) oraz Debuger ActionScript (ActionScript Debugger)
    4. Panel Wyrównaj (Align)
    5. Panel Zachowania (Behaviors)
    6. Panele Kolor (Color Mixer) oraz Próbki (Color Swatches)
    7. Wspólne biblioteki (Common Libraries)
    8. Panele Komponenty (Components) oraz Inspektor komponentów (Component Inspector)
    9. Panel Historia (History)
    10. Panel Informacje (Info)
    11. Panel Biblioteka (Library)
    12. Panel Eksplorator filmu (Movie Explorer)
    13. Panel Wyjście (Output)
    14. Panele Właściwości (Properties), Filtry (Filters) oraz Parametry (Parameters)
    15. Panel Scena (Scene)
    16. Panel Przekształć (Transform)
   5. Oś czasu
   6. Jazda próbna z Flashem CS3
   7. Otwieranie pliku Flasha
    1. Zapoznanie się z Inspektorem właściwości (Property inspector)
    2. Zmienianie wymiarów stołu montażowego
    3. Powiększanie i zmniejszanie widoku
    4. Odtwarzanie animacji
    5. Zapisywanie pliku
  2. 2. Tworzenie prostych rysunków
   1. Opłaca się planować
    1. Tworzenie scenariusza
    2. Pięć pytań — lepsze wyniki
   2. Przygotowanie do rysowania
    1. Dostosowywanie stołu montażowego
     1. Zmiana rozmiaru stołu montażowego
     2. Określanie koloru tła
     3. Dodawanie pomocniczych narzędzi pomiarowych
    2. Zmiana trybu rysowania
     1. Kiedy używać trybu rysowania ze złączeniem?
     2. Kiedy używać trybu rysowania obiektów?
    3. Zaznaczanie obiektów na stole montażowym
     1. Narzędzie Zaznaczanie (Selection)
     2. Narzędzie Podzaznaczanie (Subselection)
     3. Narzędzie Lasso
    4. Najważniejsze pojęcia związane z rysunkami
   3. Tworzenie wyjątkowych prac
    1. Rysowanie i malowanie za pomocą narzędzi cyfrowych
     1. Narzędzie Linia (Line)
     2. Narzędzie Ołówek (Pencil)
     3. Narzędzie Pióro (Pen)
     4. Narzędzie Pędzel (Brush)
     5. Narzędzia kształtów: Owal (Oval), Prostokąt (Rectangle) oraz Gwiazda-Wielokąt (PolyStar)
    2. Wyrównywanie obiektów za pomocą narzędzi wyrównania
    3. Wymazywanie pomyłek za pomocą narzędzia Gumka (Eraser)
     1. Konfigurowanie narzędzia Gumka (Eraser)
     2. Wycinanie nieregularnego kształtu z innego obiektu
   4. Kopiowanie i wklejanie narysowanych obiektów
   5. Dodawanie kolorów
    1. Zmiana koloru obrysu
     1. Kolorowanie linii obrysu za pomocą panelu Inspektor właściwości (Property inspector)
     2. Kolorowanie linii obrysu za pomocą narzędzia Kałamarz (Ink Bottle)
    2. Zmiana koloru wypełnienia
     1. Kolorowanie wypełnień za pomocą panelu Inspektor właściwości (Property inspector)
     2. Kolorowanie wypełnień za pomocą narzędzia Wiadro z farbą (Paint Bucket)
  3. 3. Animowanie rysunków
   1. Animacje poklatkowe
    1. Klatki i klatki kluczowe
    2. Tworzenie animacji poklatkowej
    3. Testowanie animacji poklatkowych
    4. Edytowanie animacji poklatkowej
     1. Zaznaczanie klatek i klatek kluczowych
     2. Wstawianie i usuwanie klatek kluczowych i klatek zwykłych
   2. Dodawanie warstw do animacji
    1. Tworzenie warstw
   3. Animowanie automatyczne (animowanie klatek pośrednich)
    1. Automatyczne animacje kształtu (płynne przechodzenie kształtów)
    2. Opcja Punkty zmiany kształtu (Shape Hints)
    3. Automatyczne animacje ruchu
     1. Warstwy linii ruchu (ruch po ścieżce niebędącej linią prostą)
     2. Opcja Orientuj do ścieżki (Orient to path)
 5. II. Zaawansowane techniki rysunku i animacji
  1. 4. Organizowanie klatek i warstw
   1. Praca z klatkami
    1. Kopiowanie i wklejanie klatek
    2. Przesuwanie klatek (klatek kluczowych)
    3. Edytowanie wielu klatek
   2. Dodawanie zawartości do wielu warstw
   3. Wyświetlanie warstw
    1. Pokazywanie i ukrywanie warstw
     1. Ukrywanie warstwy
     2. Pokazywanie warstwy
     3. Ukrywanie (lub pokazywanie) wszystkich warstw poza aktualnie edytowaną
   4. Praca z warstwami
    1. Zmiana nazwy warstw
    2. Kopiowanie i wklejanie warstwy
    3. Zmiana kolejności ułożenia warstw (przesuwanie warstw)
    4. Usuwanie warstw
    5. Blokowanie i odblokowanie warstw
   5. Organizowanie warstw
    1. Tryb widoku konturów
    2. Organizowanie warstw za pomocą folderów warstw
     1. Tworzenie folderów warstw
     2. Usuwanie folderu warstw
  2. 5. Zaawansowane techniki rysowania i nadawania kolorów
   1. Zaznaczanie elementów graficznych
    1. Narzędzie Zaznaczanie (Selection)
     1. Zaznaczanie elementu graficznego
     2. Zaznaczanie części elementu graficznego
     3. Przesuwanie i przekształcanie (transformacje) za pomocą narzędzia Zaznaczanie (Selection)
    2. Narzędzie Podzaznaczanie (Subselection)
    3. Narzędzie Lasso
     1. Tworzenie dowolnych zaznaczeń za pomocą narzędzia Lasso
     2. Tworzenie zaznaczeń poprzez wskazywanie i klikanie narzędziem Lasso
     3. Zaznaczanie zakresów kolorów za pomocą narzędzia Magiczna różdżka (Magic Wand)
   2. Modyfikowanie elementów graficznych
    1. Modyfikowanie właściwości obiektów
    2. Przesuwanie, wycinanie, wklejanie i kopiowanie
     1. Przesuwanie
     2. Wycinanie
     3. Kopiowanie
     4. Wklejanie
    3. Przekształcanie obiektów (skalowanie, obracanie, pochylanie i zniekształcanie)
     1. Skalowanie obiektów
     2. Obracanie obiektów
     3. Pochylanie obiektów
     4. Zniekształcanie obiektów
     5. Przekształcanie za pomocą formy
    4. Układanie obiektów w pionie
    5. Konwertowanie linii na wypełnienia
    6. Wyrównywanie obiektów
     1. Przyciąganie
     2. Warstwy linii pomocniczych
   3. Dodawanie tekstu do rysunku
   4. Zaawansowane kolory i wypełnienia
    1. Podstawy teorii kolorów
    2. RGB i HSB
   5. Tworzenie własnych kolorów
   6. Zapisywanie próbek kolorów
    1. Użycie obrazu jako „koloru” wypełnienia
    2. Stosowanie gradientów
   7. Importowanie własnej palety kolorów
   8. Kopiowanie koloru za pomocą narzędzia Kroplomierz (Eyedropper)
  3. 6. Dodawanie efektów specjalnych
   1. Wbudowane efekty osi czasu
    1. Duplikat rozmieszczony (Distributed Duplicate)
    2. Rozmycie (Blur)
    3. Rozszerz (Expand)
    4. Eksplozja (Explode)
    5. Przekształć (Transform) — automatyczna animacja kształtu
    6. Przejście (Transition) — Zanik/Zetrzyj (Fade/Wipe)
    7. Modyfikowanie efektu osi czasu
    8. Usuwanie efektu osi czasu
   2. Efekt reflektora utworzony za pomocą warstw maskujących
    1. Dodawanie ścieżki ruchu do maski
  4. 7. Symbole i szablony
   1. Symbole i instancje
    1. Symbole graficzne
     1. Konwertowanie istniejącego obrazu na symbol graficzny
     2. Tworzenie symbolu graficznego w trybie edycji symbolu
     3. Użycie symbolu graficznego (tworzenie instancji symbolu graficznego)
     4. Edytowanie instancji symbolu graficznego
     5. Edytowanie symbolu graficznego
     6. Usuwanie symbolu graficznego
    2. Wieloklatkowe symbole graficzne
     1. Tworzenie wieloklatkowego symbolu graficznego
     2. Tworzenie instancji wieloklatkowego symbolu graficznego
     3. Edytowanie instancji wieloklatkowego symbolu graficznego
     4. Edytowanie wieloklatkowego symbolu graficznego
     5. Usuwanie wieloklatkowego symbolu graficznego
    3. Symbole klipów filmowych
     1. Tworzenie symbolu klipu filmowego
     2. Tworzenie instancji symbolu klipu filmowego
     3. Edytowanie symbolu klipu filmowego
     4. Edytowanie instancji symbolu klipu filmowego
    4. Symbole przycisków
     1. Tworzenie symbolu przycisku
     2. Wykorzystanie symbolu przycisku (tworzenie instancji symbolu przycisku)
     3. Edytowanie instancji symbolu przycisku
     4. Edytowanie symbolu przycisku
   2. Szablony
    1. Wykorzystanie gotowych szablonów
    2. Tworzenie i wykorzystanie własnych szablonów
  5. 8. Importowanie plików mediów
   1. Dodawanie grafik
    1. Importowanie plików graficznych Illustratora
    2. Importowanie plików graficznych programu Photoshop
     1. Opcje importu bitmap
     2. Opcje importu tekstu
     3. Inne opcje importu dla plików Photoshopa
    3. Edytowanie bitmap
     1. Zmiana bitmap w wypełnienia
     2. Zmiana bitmap w rysunki wektorowe
     3. Zmiana bitmapy w symbol
    4. Importowanie serii plików graficznych
   2. Dodawanie dźwięku
    1. Importowanie plików dźwiękowych
    2. Dodawanie zaimportowanego dźwięku do klatki (lub serii klatek)
    3. Edytowanie klipów dźwiękowych we Flashu
   3. Dodawanie wideo
    1. Przygotowanie do importu plików wideo
    2. Importowanie plików wideo
     1. Importowanie pliku .flv znajdującego się na serwerze sieciowym (pobieranie progresywne)
     2. Importowanie pliku QuickTime przechowywanego na Twoim komputerze (osadzanie)
    3. Edytowanie osadzonego wideo
     1. Dzielenie klipu wideo
     2. Dostosowywanie opcji kodowania wideo i dźwięku
     3. Dodawanie punktów sygnalizacji do wideo
     4. Kadrowanie obszaru wyświetlania
     5. Zmiana rozmiaru wideo
 6. III. Dodawanie elementów interaktywnych
  1. 9. Automatyzowanie Flasha za pomocą języka ActionScript
   1. Jak działa ActionScript?
   2. Dodawanie operacji
   3. Dodawanie gotowego zachowania
  2. 10. Kontrolowanie animacji
   1. Spowalnianie (lub przyspieszanie) animacji
    1. Ustawianie szybkości odtwarzania
   2. Organizowanie animacji
    1. Praca ze scenami
     1. Tworzenie sceny
     2. Zmiana nazwy sceny
     3. Zmiana kolejności scen
     4. Wskazywanie scen dla kodu skryptów
    2. Praca z etykietami klatek
     1. Dodawanie etykiety do klatki
     2. Wskazywanie klatki zaopatrzonej w etykietę
   3. Odtwarzanie serii klatek w pętli
   4. Odtwarzanie serii klatek w odwrotnej kolejności
    1. Użycie polecenia Modyfikuj/Oś czasu/Odwróć klatki (Modify/Timeline/Reverse Frames)
    2. Odtwarzanie klatek w odwrotnej kolejności za pomocą ActionScript
  3. 11. Tworzenie elementów interaktywnych
   1. Tekst dynamiczny
   2. Tekst wejściowy
   3. Łączenie operacji ze zdarzeniami
    1. Wywoływanie zdarzenia, kiedy oglądający kliknie przycisk
    2. Tworzenie obszarów aktywnych i efektów rollover
    3. Łączenie zdarzenia z komponentem
  4. 12. Interaktywność uzyskiwana za pomocą komponentów
   1. Wbudowane grupy komponentów
    1. Komponenty danych
    2. Komponenty mediów i wideo
    3. Komponenty interfejsu użytkownika
     1. Accordion (menu schodkowe)
     2. Alert (okno alarmowe)
     3. Button (przycisk)
     4. CheckBox (pole wyboru)
     5. ComboBox (lista rozwijana)
     6. DataGrid (tabela)
     7. DateChooser (kalendarz)
     8. DateField (pole wyboru daty)
     9. Label (etykieta)
     10. List (lista)
     11. Loader (pole wczytywania)
     12. Menu
     13. MenuBar (pasek menu)
     14. NumericStepper (postępy liczbowe)
     15. ProgressBar (pasek postępu)
     16. RadioButton (przycisk opcji)
     17. ScrollPane (pole przewijane)
     18. TextArea (obszar tekstowy)
     19. TextInput (pole tekstowe)
     20. Tree (drzewo)
     21. UIScrollBar (pasek przewijania)
     22. Window (okno)
   2. Dodawanie komponentów
   3. Dostosowywanie komponentów
    1. Dostosowywanie komponentów za pomocą paneli Właściwości (Properties) oraz Parametry (Parameters)
    2. Dostosowywanie komponentów za pomocą panelu Inspektor komponentów (Component Inspector)
     1. Zakładka Parametry (Parameters)
     2. Zakładka Wiązania (Bindings)
     3. Zakładka Schemat (Schema)
    3. Dostosowywanie komponentów za pomocą panelu Operacje (Actions)
   4. Pozyskiwanie dodatkowych komponentów
 7. IV. Udostępnianie animacji oglądającemu
  1. 13. Testowanie i wykrywanie błędów
   1. Strategie testowania
    1. Planowanie
     1. Wydzielaj potencjalnie kłopotliwe elementy
     2. Korzystaj z elementów wielokrotnego użytku
     3. Nie szczędź komentarzy
     4. Stosuj jednolity system nazw
    2. Techniki ułatwiające testowanie
   2. Testowanie na stole montażowym
   3. Testowanie w odtwarzaczu Flash Player
   4. Testowanie na stronie WWW
   5. Testowanie czasu pobierania
    1. Symulowanie pobierania
     1. Odszukiwanie wąskich gardeł za pomocą programu profilującego przepustowość
   6. Sztuka wykrywania błędów
    1. Użycie instrukcji trace()
    2. Wyświetlanie nazw i wartości właściwości
    3. Dodawanie i używanie punktów przerwania
  2. 14. Publikowanie i eksportowanie
   1. Optymalizowanie dokumentów Flasha
    1. Dziesięć strategii optymalizacji
     1. Stosuj animacje automatyczne zamiast animacji poklatkowych
     2. Używaj narzędzia Ołówek (Pencil) zamiast narzędzia Pędzel (Brush)
     3. Używaj linii ciągłych zamiast przerywanych lub kropkowanych
     4. Upraszczaj linie krzywe
     5. Używaj symboli
     6. Unikaj bitmap (lub optymalizuj je)
     7. Ogranicz do minimum użycie klipów dźwiękowych oraz optymalizuj wykorzystane klipy
     8. Grupuj elementy
     9. Unikaj zbędnych elementów
     10. Nakaż Flashowi ograniczyć rozmiar pliku
   2. Publikowanie animacji
    1. Publikowanie w formie skompilowanego pliku Flasha (.swf)
    2. Publikowanie w formie strony WWW
    3. Publikowanie klatki w formie statycznego pliku obrazu
     1. Publikowanie statycznego obrazu GIF
     2. Publikowanie pliku JPEG
     3. Publikowanie pliku PNG
    4. Publikowanie w formie animowanego pliku GIF
    5. Publikowanie w formie samodzielnego pliku projektora
   3. Eksportowanie animacji Flasha do innych formatów
    1. Eksportowanie zawartości pojedynczej klatki
    2. Eksportowanie całej animacji
 8. V. Dodatki
  1. A. Instalacja i pomoc
   1. Instalowanie i aktywowanie programu Flash CS3
   2. Korzystanie z pomocy Flasha
    1. Dokumentacja: okno Pomoc (Help)
    2. Przewodniki z serii Video Workshop Tutorial
   3. Uzyskiwanie pomocy od firmy Adobe
    1. Artykuły online, zbiory pytań i odpowiedzi oraz próbki kodu
    2. Fora dyskusyjne
    3. Bezpośrednia pomoc techniczna
   4. Szukanie guru Flasha
  2. B. Flash CS3 — menu
   1. Plik (File)
    1. Nowy (New)
    2. Otwórz (Open)
    3. Przeglądaj (Browse)
    4. Otwórz ze strony (Open from Site)
    5. Otwórz ostatnie (Open Recent)
    6. Zamknij (Close)
    7. Zamknij wszystko (Close All)
    8. Zapisz (Save)
    9. Zapisz i kompaktuj (Save and Compact)
    10. Zapisz jako (Save As)
    11. Zapisz jako szablon (Save as Template)
    12. Zwróć Plik (Check In)
    13. Zapisz wszystko (Save All)
    14. Przywróć (Revert)
    15. Importuj (Import)
    16. Eksportuj (Export)
    17. Ustawienia publikowania (Publish Settings)
    18. Podgląd publikowania (Publish Preview)
    19. Publikuj (Publish)
    20. Ustawienia strony (Page Setup)
    21. Print Margins (drukuj marginesy — tylko Mac OS)
    22. Drukuj (Print)
    23. Wyślij (Send — tylko Windows)
    24. Edytuj serwisy (Edit Sites)
    25. Wyjdź (Exit) Mac OS: Flash/Quit (Flash/Zamknij)
   2. Edycja (Edit)
    1. Cofnij (Undo)
    2. Powtórz (Repeat/Redo)
    3. Wytnij (Cut)
    4. Kopiuj (Copy)
    5. Wklej na środku (Paste in Center)
    6. Wklej w miejscu (Paste in Place)
    7. Wyczyść (Clear)
    8. Powiel (Duplicate)
    9. Zaznacz wszystko (Select All)
    10. Odznacz wszystko (Deselect All)
    11. Znajdź i zamień (Find and Replace)
    12. Znajdź kolejne (Find Next)
    13. Oś czasu (Timeline)
     1. Usuń klatkę (Remove Frames)
     2. Wytnij klatki (Cut Frames)
     3. Kopiuj klatki (Copy Frames)
     4. Wklej klatki (Paste Frames)
     5. Wyczyść klatki (Clear Frames)
     6. Zaznacz wszystkie klatki (Select All Frames)
     7. Kopiuj ruch (Copy Motion)
     8. Kopiuj ruch jako ActionScript 3.0 (Copy Motion as ActionScript 3.0)
     9. Wklej ruch (Paste Motion)
     10. Wklej ruch specjalnie (Paste Motion Special)
    14. Edytuj symbole/dokument (Edit Symbols/Document)
    15. Edytuj zaznaczone (Edit Selected)
    16. Edytuj w miejscu (Edit in Place)
    17. Edytuj wszystkie (Edit All)
    18. Preferencje (Preferences)
    19. Dostosuj panel narzędzi (Customize Tools Panel)
    20. Zastępowanie czcionek (Font Mapping) Mac OS: Flash/Font Mapping
    21. Skróty klawiaturowe (Keyboard Shortcuts) Mac OS: Flash/Keyboard Shortcuts
   3. Widok (View)
    1. Przejdź do (Go to)
    2. Powiększ (Zoom In)
    3. Zmniejsz (Zoom Out)
    4. Powiększenie (Magnification)
    5. Tryb podglądu (Preview Mode)
     1. Kontury (Outlines)
     2. Szybko (Fast)
     3. Wygładzanie (Anti Alias)
     4. Wygładzanie tekstu (Anti Alias Text)
     5. Pełny (Full)
    6. Obszar roboczy (Pasteboard)
    7. Jednostki miary (Rulers)
    8. Siatka (Grid)
    9. Linie pomocnicze (Guides)
    10. Przyciąganie (Snapping)
     1. Przyciągnij z wyrównaniem (Snap Align)
     2. Przyciągnij do siatki (Snap to Grid)
     3. Przyciągnij do linii pomocniczych (Snap to Guide)
     4. Przyciągnij do pikseli (Snap to Pixels)
     5. Przyciągaj do obiektów (Snap to Objects)
     6. Edytuj przyciąganie (Edit Snapping)
    11. Ukryj krawędzie (Hide Edges)
    12. Pokaż punkty zmiany kształtu (Show Shape Hints)
    13. Pokaż kolejność tabulatorów (Show Tab Order)
   4. Wstaw (Insert)
    1. Nowy symbol (New Symbol)
    2. Oś czasu (Timeline)
     1. Warstwa (Layer)
     2. Katalog warstw (Layer Folder)
     3. Linia ruchu (Motion Guide)
     4. Klatka (Frame)
     5. Klatka kluczowa (Keyframe)
     6. Pusta klatka kluczowa (Blank Keyframe)
     7. Utwórz animację ruchu (Create Motion Tween)
     8. Utwórz animację kształtu (Create Shape Tween)
    3. Efekty osi czasu (Timeline Effects)
     1. Efekty (Effects)
     2. Kreatory (Assistants)
     3. Przekształcenie/Przejście (Tranform/Transition)
    4. Scena (Scene)
   5. Modyfikuj (Modify)
    1. Dokument (Document)
    2. Konwertuj na symbol (Convert to Symbol)
    3. Rozdziel (Break Apart)
    4. Bitmapa (Bitmap)
     1. Zamień bitmapę (Swap Bitmap)
     2. Obrysuj bitmapę (Trace Bitmap)
    5. Symbol (Symbol)
     1. Zamiana symbolu (Swap Symbol)
     2. Powiel symbol (Duplicate Symbol)
    6. Kształt (Shape)
     1. Wygładzanie (Smooth)
     2. Prostowanie (Straighten)
     3. Optymalizacja (Optimize)
     4. Przekonwertuj linie na wypełnienia (Convert Lines to Fills)
     5. Rozwiń wypełnienie (Expand Fill)
     6. Zmiękcz wypełnienie krawędzi (Soften Fill Edges)
     7. Dodaj punkt zmiany kształtu (Add Shape Hint)
     8. Usuń wszystkie wskazówki (Remove All Hints)
    7. Połącz obiekty (Combine Objects)
     1. Usuń formę (Delete Envelope)
     2. Łączenie (Union)
     3. Przecięcie (Intersect)
     4. Dziurkowanie (Punch)
     5. Kadrowanie (Crop)
    8. Oś czasu (Timeline)
     1. Rozmieść na warstwach (Distribute to Layers)
     2. Właściwości warstwy (Layer Properties)
     3. Odwróć klatki (Reverse Frames)
     4. Synchronizuj symbole (Synchronize Symbols)
     5. Przekonwertuj do klatki kluczowej (Convert to Keyframes)
     6. Wyczyść klatkę kluczową (Clear Keyframe)
     7. Przekonwertuj na puste klatki kluczowe (Convert to Blank Keyframes)
    9. Efekty osi czasu (Timeline Effects)
     1. Edytuj efekt (Edit Effect)
     2. Usuń efekt (Remove Effect)
    10. Przekształć (Transform)
     1. Przekształcanie swobodne (Free Transform)
     2. Zniekształć (Distort)
     3. Forma (Envelope)
     4. Skaluj (Scale)
     5. Obróć i pochyl (Rotate and Skew)
     6. Skaluj i obróć (Scale and Rotate)
     7. Obróć o 90° w prawo (Rotate 90 degrees CW)
     8. Obróć o 90° w lewo (Rotate 90 degrees CCW)
     9. Odbij pionowo (Flip Vertical)
     10. Odbij poziomo (Flip Horizontal)
     11. Usuń przekształcenie (Remove Transform)
    11. Ułóż (Arrange)
     1. Przenieś na przód (Bring to Front)
     2. Przesuń do przodu (Bring Forward)
     3. Przesuń do tyłu (Send Backward)
     4. Wyślij do tyłu (Send to Back)
     5. Zablokuj (Lock)
     6. Odblokuj wszystko (Unlock All)
    12. Wyrównaj (Align)
     1. W lewo (Left)
     2. Wyśrodkowanie w poziomie (Horizontal Center)
     3. W prawo (Right)
     4. W górę (Top)
     5. Wyśrodkowanie w pionie (Vertical Center)
     6. W dół (Bottom)
     7. Rozmieść szerokości (Distribute Widths)
     8. Rozmieszczenie i wysokości (Distribute Heights)
     9. Ustaw identyczną szerokość (Make Same Width)
     10. Ustaw identyczną wysokość (Make Same Height)
     11. Do stołu montażowego (To Stage)
    13. Grupuj (Group)
    14. Rozgrupuj (Ungroup)
   6. Tekst (Text)
    1. Czcionka (Font)
    2. Rozmiar (Size)
    3. Styl (Style)
    4. Wyrównanie (Align)
    5. Odstępy między literami (Letter Spacing)
    6. Przewijalny (Scrollable)
    7. Sprawdzanie pisowni (Check Spelling)
    8. Ustawienia sprawdzania pisowni (Spelling Setup)
   7. Polecenia (Commands)
    1. Zarządzaj zapisanymi poleceniami (Manage Saved Commands)
    2. Pobierz więcej poleceń (Get More Commands)
    3. Uruchom polecenie (Run Commands)
    4. Kopiuj ruch jako XML (Copy Motion as XML)
    5. Eksportuj XML ruchu (Export Motion as XML)
    6. Importuj XML ruchu (Import Motion as XML)
   8. Sterowanie (Control)
    1. Odtwórz (Play)
    2. Przewiń (Rewind)
    3. Przejdź na koniec (Go To End)
    4. Krok w przód o jedną klatkę (Step Forward One Frame)
    5. Krok w tył o jedną klatkę (Step Backward One Frame)
    6. Testuj film (Test Movie)
    7. Testuj scenę (Test Scene)
    8. Testuj projekt (Test Project)
    9. Usuń pliki ASO (Delete ASO Files)
    10. Usuń pliki ASO i testuj film (Delete ASO Files and Test Movie)
    11. Odtwarzanie w pętli (Loop Playback)
    12. Odtwórz wszystkie sceny (Play All Scenes)
    13. Aktywuj proste operacje klatki (Enable Simple Frame Actions)
    14. Aktywuj proste przyciski (Enable Simple Buttons)
    15. Włącz podgląd aktywny (Enable Live Preview)
    16. Wycisz dźwięki (Mute Sounds)
   9. Debuguj (Debug)
    1. Debuguj film (Debug Movie)
    2. Kontynuuj (Continue)
    3. Zakończ sesję debugowania (End Debug Session)
    4. Wejdź do procedury (Step In)
    5. Wykonaj krokowo (Step Over)
    6. Wyjdź z procedury (Step Out)
    7. Usuń wszystkie punkty przerwania (Remove All Breakpoints)
    8. Rozpocznij zdalną sesję debugowania (Begin Remote Debug Session)
   10. Okno (Window)
    1. Powiel okno (Duplicate Window)
    2. Paski narzędziowe (Toolbars)
     1. Główny (Main)
     2. Sterownik (Controller)
     3. Pasek Edycja (Edit Bar)
    3. Oś czasu (Timeline)
    4. Narzędzia (Tools)
    5. Właściwości (Properties)
    6. Biblioteka (Library)
    7. Wspólne biblioteki (Common Libraries)
    8. Operacje (Actions)
    9. Zachowania (Behaviors)
    10. Błędy kompilacji (Compiler Errors)
    11. Panele debugowania (Debug Panels)
    12. Eksplorator filmu (Movie Explorer)
    13. Wyjście (Output)
    14. Projekt (Project)
    15. Wyrównaj (Align)
    16. Kolory (Color)
    17. Informacje (Info)
    18. Próbki (Swatches)
    19. Przekształć (Transform)
    20. Komponenty (Components)
    21. Inspektor komponentów (Component Inspector)
    22. Inne panele (Other Panels)
     1. Dostępność (Accessibility)
     2. Historia (History)
     3. Scena (Scene)
     4. Ekrany (Screens)
     5. Ciągi (Strings)
     6. Usługi internetowe (Web Services)
    23. Przestrzeń robocza (Workspace)
    24. Ukryj panele (Hide Panels)
    25. Kaskada (Cascade)
    26. Fragment (Tile)
    27. Combine as Tabs
    28. Lista otwartych plików FLA
   11. Pomoc (Help)
    1. Pomoc Flash (Flash Help)
    2. Zasoby pomocy online
    3. Co nowego w programie Flash CS3 (What’s New in Flash CS3)
    4. Flash Exchange
    5. Zarządzaj rozszerzeniami (Manage Extensions)
    6. Centrum pomocy Flash (Flash Support Center)
    7. Flash Developer Center
    8. Forum Adobe online (Adobe Online Forums)
    9. Instruktaż Adobe (Adobe Training)
    10. Rejestracja/Aktywacja/Dezaktywacja (Register/Activate/Deactivate)
     1. Rejestracja (Registration)
     2. Aktywacja (Activate)
     3. Dezaktywacja (Deactivate)
    11. Uaktualnienia (Updates)
    12. Adobe Flash CS3 Professional — informacje (About Adobe Flash CS3 Professional) Mac OS: Flash/About
 9. Indeks
 10. Copyright

Product information

 • Title: Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik
 • Author(s): Chris Grover, E.A. Vander Veer
 • Release date: December 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324612864