O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Poruszanie się we Flashu

Obecnie programy komputerowe dążą do zapewnienia intuicyjnego środowiska pracy. Przykładowo edytory tekstu przybierają wygląd zbliżony do kartki papieru i pokazują wpisywane słowa. Oprogramowanie służące do odtwarzania filmów ma przyciski sterujące podobne do tych w domowym odtwarzaczu DVD. Flash CS3 zawiera zestaw zaawansowanych, wszechstronnych narzędzi służących do tworzenia interaktywnych animacji, a jest to zadanie o wiele bardziej skomplikowane niż wpisywanie tekstu czy odtwarzanie mediów. Jeżeli jest to Twoje pierwsze zetknięcie się z programem animacyjnym, może pojawić się problem: nie od razu będziesz wiedział, co zrobić z tymi wszystkimi narzędziami.

Jeśli otworzysz pusty dokument Flasha, staniesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required