O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Testowanie i wykrywanie błędów

Testowanie animacji bardzo przypomina wypełnianie deklaracji podatkowych: obie czynności mogą być nudne, zniechęcające i zabierać czas, ale trzeba je wykonywać. Jeśli nawet animacja jest krótka i prosta, a Ty w ciągu ostatnich 2 lat wykonałeś 700 podobnych, ciągle powinieneś przetestować ją przed udostępnieniem. Dlaczego? Prawo Murphiego głosi, że jeśli coś może się nie udać, nie uda się na pewno. Zawsze możesz pomyłkowo wybrać automatyczną animację ruchu zamiast kształtu, dodać zawartość do klatki zwykłej zamiast klatki kluczowej, dołączyć operację do niewłaściwej klatki lub obiektu, błędnie wpisać słowo kluczowe ActionScript — to tylko kilka przypadków, kiedy drobne potknięcie przełoży się na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required