O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Publikowanie i eksportowanie

Kiedy skończysz tworzenie animacji we Flashu, najprawdopodobniej będziesz chciał wykonać jedną z dwóch czynności: opublikować ją, czyli nadać formę, którą odbiorcy będą mogli odtwarzać za pomocą zainstalowanego na ich komputerach odtwarzacza Flash Player, lub wyeksportować, czyli nadać postać edytowalną za pomocą innego programu graficznego lub animacyjnego (np. Adobe Illustrator lub Adobe Fireworks).

Uwaga!

Publikowanie we Flashu (czyli tworzenie wykonywalnego pliku Flasha) ma inne znaczenie niż w świecie tworzenia stron WWW, gdzie jest rozumiane jako przesyłanie plików na serwer sieciowy.

W tym rozdziale dowiesz się, jak publikować i eksportować pliki Flasha.

Używając ustawień publikowania Flasha ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required