O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Flash w skrócie

Powiedzmy, że pracujesz dla firmy zajmującej się poprawianiem wyglądu i naprawą samochodów. Twoje pierwsze zadanie: masz zaprojektować czołówkę dla firmowej strony WWW. Opracowujesz następujący pomysł animacji.

Na początku chcesz pokazać oglądającym zużytego „gruchota”, jadącego ulicą w kierunku środka ekranu, w tym miejscu zatrzyma się i zmieni w zupełnie nowy samochód, a w tle będzie słychać muzyczny motyw używany przez Twoją firmę. Głos poinformuje, że firma działa na rynku już od 20 lat i ma najniższe ceny w mieście.

W górnej części ekranu chcesz umieścić logo firmy, a także pasek nawigacji z przyciskami oznaczonymi Jak do nas trafić, Usługi, Cennik oraz Kontakt; w ten sposób oglądający będą mogli kliknąć i uzyskać więcej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required