O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O autorach

E. A. Vander Veer zaczęła od programowania — poprawiała, przetwarzała kod i pisała skrypty powłoki z najlepszymi. Przez lata była zajęta (i szczęśliwa), pisząc programy w języku C++ i pobierając dane z opornych baz. Przez pewien czas była Ewangelistką Technologii Obiektowych (tak, to prawdziwa nazwa stanowiska), aż wreszcie znalazła sposób na połączenie wszystkich swoich zainteresowań: zaczęła pisać o komputerach w języku zrozumiałym dla zwykłych ludzi. Jest autorką ponad tuzina książek, w tym JavaScript for Dummies oraz Power Point 2007. Nieoficjalny podręcznik, a także tej, którą teraz trzymasz w ręku. Mieszka w stanie Texas z mężem i córką. E-mail: .

Christopher Groover jest absolwentem kierunków Creative ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required