O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O zespole redakcyjnym

Nan Barber (redaktor) pracuje nad serią nieoficjalnych podręczników od samego początku — od tak dawna, że pamięta, jak komputery uruchamiało się z dyskietki. E-mail: .

Dawn Mann (redaktor) jest asystentem redaktora naczelnego serii nieoficjalnych podręczników. W czasie, kiedy nie pracuje, lubi uprawiać wspinaczkę skałkową, grać w piłkę nożną i sprawiać kłopoty. E-mail: .

Nellie McKesson (redaktor techniczny) jest absolwentką St. John Colledge w Santa Fe. Obecnie mieszka w Cambridge w stanie Massachusetts, a jej ulubione miejsca to restauracje Pamjabi Dhaba i Tacos Lupita. E-mail: .

Kerry Beck (redaktor wydania) pochodzi z San Francisco i jest niezwykle dokładnym mistrzem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required