O zespole redakcyjnym

Nan Barber (redaktor) pracuje nad serią nieoficjalnych podręczników od samego początku — od tak dawna, że pamięta, jak komputery uruchamiało się z dyskietki. E-mail: .

Dawn Mann (redaktor) jest asystentem redaktora naczelnego serii nieoficjalnych podręczników. W czasie, kiedy nie pracuje, lubi uprawiać wspinaczkę skałkową, grać w piłkę nożną i sprawiać kłopoty. E-mail: .

Nellie McKesson (redaktor techniczny) jest absolwentką St. John Colledge w Santa Fe. Obecnie mieszka w Cambridge w stanie Massachusetts, a jej ulubione miejsca to restauracje Pamjabi Dhaba i Tacos Lupita. E-mail: .

Kerry Beck (redaktor wydania) pochodzi z San Francisco i jest niezwykle dokładnym mistrzem ...

Get Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.