O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Od niemal 10 lat Flash jest standardem wśród oprogramowania służącego do tworzenia multimediów. Program przeszedł długą drogę od połowy lat 90., kiedy profesjonalni animatorzy (np. pracujący w Microsoft MSN i Disney Online) zaczęli używać jego wczesnej wersji nazwanej FutureSplash. Z biegiem czasu Flash zyskał także uznanie programistów jako alternatywa dla środowiska Java przy tworzeniu aplikacji sieciowych. Mamy jednak 21. wiek i każdy, kto posiada komputer biurkowy (a nawet laptop), może zostać animatorem. Za pomocą prostych w użyciu paneli i pasków narzędzi programu Flash CS3 będziesz mógł tworzyć złożone, interaktywne animacje i odtwarzać je w sieci, na niezależnych komputerach, palmtopach lub w kioskach multimedialnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required