O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Seria „Nieoficjalny podręcznik”

Książki z serii Nieoficjalny podręcznik to humorystyczne, doskonale napisane przewodniki na temat produktów ze świata komputerów, do których nie dołącza się drukowanego podręcznika (czyli dla niemal wszystkich). Każda książka zawiera odpowiednio opracowany indeks oraz odwołania do konkretnych stron (a nie tylko rozdziałów).

Aktualna lista obejmuje następujące tytuły (z uwzględnieniem pozycji w przygotowaniu):

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Matthew MacDonald

CSS. Nieoficjalny podręcznik, David Sawyer McFarland

Excel. Nieoficjalny podręcznik, Matthew MacDonald

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Matthew MacDonald

Fotografia cyfrowa. Nieoficjalny podręcznik, Chris Grover, Barbara Brundage

Komputery PC. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required