Rozdział 8. Uwierzytelnianie użytkownika

Większość aplikacji musi wiedzieć, kim są ich użytkownicy. Gdy użytkownicy łączą się z aplikacją, muszą się uwierzytelniać (ang. authenticate), dzięki czemu ujawniają swoją tożsamość. Gdy aplikacja dowie się, kim jest użytkownik, może zaoferować spersonalizowane funkcje.

Najczęściej stosowana metoda uwierzytelniania wymaga od użytkowników podania dowodu tożsamości, którym może być adres e-mail albo nazwa użytkownika, a także znany wyłącznie im sekret, który nazywa się hasłem. W tym rozdziale przygotujemy pełny system uwierzytelniania dla aplikacji Flasky.

Rozszerzenia uwierzytelnienia dla Flaska

Istnieje wiele doskonałych pakietów uwierzytelniania w języku Python, ale żaden z nich nie robi wszystkiego. ...

Get Flask now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.