Dodatek A. Co dalej?

Wszystkim, czego potrzebujesz, aby wybrać się w podróż po świecie nauki i sztuki nowoczesnej fotografii, jest Twój zaufany aparat i ta książka. Wraz ze wzrostem Twoich umiejętności oraz poszerzającymi się horyzontami zechcesz jednak prawdopodobnie poznać nowe techniki, zdobyć nowy sprzęt i uczyć się od osób mających taką samą obsesję na punkcie fotografii jak Ty. Oto wyborne menu źródeł, które Ci w tym pomoże.

Większość źródeł znajduje się w internecie. W sieci aż roi się od użytecznych informacji — a ponieważ jej struktura jest wręcz nieograniczona, wydaje się ona być idealnym miejscem do zamieszczania zdjęć i komentarzy na ich temat.

Przeglądy aparatów

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.