Rozdział 6. Jak oni to zrobili

Siedzisz sobie i przeglądasz pudełka starych zdjęć. Fotki rodzinne. Fotki z wakacji. Fotki atrakcji turystycznych. Na tym właśnie polega istota problemu — wszystko to jedynie fotki.

Wtedy szczególnie mocno uderza profesjonalizm zdjęć z magazynu lub gazety. Genialne ujęcie biedronki na liściu z rozmytymi nieco krzewami w tle. Niesamo-wite zdjęcie piłkarza odbijającego głową piłkę, zatrzymanego w ruchu tak precyzyjnie, że widać krople potu odrywające mu się od włosów. Wreszcie wspaniałe zdjęcie oświetlonego miasta z kolorowymi smugami świateł samochodów.

Z pewnością się wówczas zastanawiasz, jak oni to zrobili.

Niektóre z tych świetnych zdjęć wymagają użycia lustrzanki, ale do wykonania większości z nich potrzebna jest ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.