Rozdział 8. Spotkanie aparatu z komputerem

OK, część pracy w stylu Ansela Adamsa już się skończyła. Karta pamięci Twojego aparatu pełna jest zdjęć i filmów. Udało Ci się zrobić idealny portret podczas ceremonii rozdania dyplomów, uchwycić niesamowity zachód słońca nad Pacyfikiem i stworzyć kompilację niezapomnianych zdjęć pokazujących, jak Twój 2-letni brzdąc usiłuje wepchnąć w siebie całą miskę spaghetti. Teraz czas na efekty: zrzucenie zdjęć na Twojego Maca lub PC, aby można było je zorganizować, edytować i dzielić się nimi z resztą świata.

Dzielenie przy tym wcale nie oznacza jedynie drukowania czy wysyłania mailem. Teraz wszystko jest elektroniczne, mój drogi Czytelniku. Twoje zdjęcia można eksponować jako pokaz slajdów, zrobić z nich plakat, ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.