Rozdział 11. Zdjęcia na papierze — i cała reszta

Wcześniej czy później większość osób chce, aby przynajmniej niektóre ich zdjęcia zostały wydrukowane na papierze. Być może zechcesz wkleić takie zdjęcia do albumów, oprawić je w ramki i postawić na kominku czy też wykorzystać jako domowe kartki okolicznościowe — a może pokazać wreszcie wszystkim tym przyjaciołom, którzy z pogardą traktują komputery.

Dzięki iPhoto i Picasie wydrukujesz takie zdjęcia we własnej drukarce. A jeśli chcesz, aby Twoje zdjęcia wyglądały, pachniały i miały taką samą fakturę jak zdjęcia od fotografa, zawsze możesz wysłać swoje cyfrowe pliki do internetowego sklepu fotograficznego. W zamian otrzymasz pocztą kopertę z profesjonalnie wydrukowanymi zdjęciami, które praktycznie ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.